Voel u weer uzelf

De psychotherapeut biedt hulp

Iedereen heeft het weleens. Een periode waarin u zich minder voelt of het niet zo goed met u gaat. Negatieve emoties en gedachten zoals angstgevoelens, somberheid en bezorgdheid maken deel uit van ieders leven. Dikwijls gaan deze gevoelens en periodes vanzelf over, al dan niet met steun van anderen. In sommige gevallen houden deze gevoelens lang(er) aan of worden ze alleen maar erger. In zo’n situatie kan professionele hulp van een psychotherapeut uitkomst bieden.

Psychologisch Adviesbureau Jans in Den Bosch

Psychologisch Adviesbureau Jans Behandeling en Coaching uit Den Bosch verleent diensten op het vlak van gedragsvraagstukken in de meest ruime zin. Zowel op individueel,  groeps- als organisatieniveau. Ik behandel gemiddeld 35 patiënten per week. Ik ben geen fabriek en neem dus daadwerkelijk de tijd om uw klachten te begrijpen en te verhelpen.

Voorbeelden van klachten waarmee ik u kan helpen:

 • Stemmingsproblemen en depressieve gevoelens

 • Angst-, spanningsklachten en fobieën

 • Problemen als gevolg van traumatische ervaringen

 • Gecompliceerde rouwverwerking

 • Dwangmatige handelingen en gedachten

 • Psychische klachten die samenhangen met ervaringen uit het verleden

 • Relatieproblemen waaronder seksuele problemen

 • Identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek

 • Werkgerelateerde klachten zoals overspannenheid en burn-out

 • Persoonlijkheidsproblemen

 • Onbegrepen lichamelijke klachten

 • Problemen in het aangaan of onderhouden van vriendschappen en relaties

Klachten die minder goed geschikt zijn voor behandeling in een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk, zijn:

 • Verslavingsproblematiek

 • Chronisch psychiatrische problematiek

Psychologisch Adviesbureau Jans is niet geschikt voor patiënten die problemen hebben waarbij sprake is van een crisissituatie, of waarbij de patiënt zowel binnen als buiten de kantoortijden dringend en acuut hulp nodig heeft.

Ik zal deze patiënten niet aannemen. Zij kunnen wel terecht bij een instelling zoals Reinier van Arkelgroep of GGZ – Oost Brabant. Weet u niet zeker of psychotherapie de juiste behandelmethode voor u is? Neem gerust contact op voor advies. Ook uw huisarts kan u over de mogelijkheden en beperkingen van psychotherapie informeren.

Samenwerkingen met psychiaters
Jans werkt samen met diverse psychiaters uit de regio, te weten; Dr. G.A.A.M. Wetzer uit Rosmalen, Dr. J. Kool uit Oss en diverse andere collegae (klinisch) psychologen.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is de toepassing van diverse methoden voor de gespreksbehandeling van psychische klachten en stoornissen, waaronder karakterneurotische en persoonlijkheidsproblematiek. Psychotherapie is onlosmakelijk verbonden aan behandeling van angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Daarbij is deze vorm van therapie doelgericht en kosteneffectief.

De behandelingen zijn kort waar mogelijk en langdurig waar nodig. Het belangrijkste effect bij behandeling van ernstige psychische problematiek is pas na een of meer jaar therapie te behalen.

Meer over onze diensten

Aangesloten bij:

Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut J. P. M. A. Jans is lid van meerdere beroeps- en brancheverenigingen, zoals:

Contracten met alle verzekeringsmaats chappijen

Psychologisch Adviesbureau Jans heeft contracten met alle verzekeringsmaatschappijen. Als u een ziektekostenverzekering heeft, worden de kosten voor een behandeling uit de basisverzekering door uw verzekeraar vergoed.

Sinds 2012 wordt niet alle zorg meer vergoed. Zorg rondom aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek, rouwverwerking en relatieproblematiek wordt niet meer vergoed als dit wordt aangemerkt als hoofddiagnose. Dit betekent niet dat u hiervoor niet bij Jans behandeld kunt worden. De patiënt dient de behandeling dan echter wel zelf te betalen. Dat geldt ook voor coaching, advies- en onderzoekstrajecten die niet via de ziektekostenverzekeraar worden vergoed. In dat geval sluit Jans een apart contract af waarbij de afspraken schriftelijk vastgelegd worden. Neem contact op voor informatie over de kosten

Contact met een psychotherapeut